"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

Tehnologii agricole si silvice

Lista cadrelor didactice titulare

Director Departament,
Prof. univ. dr. COTIGĂ Constantin

Nr Crt. Grad Didactic si Stiintific Nume si Prenume
1. Prof. dr. COTIGĂ Constantin
2. Prof. dr. PARASCHIVU Marius
3. Prof. dr. SOARE Marin
4. Prof. dr. STEFAN Marin
5. Conf. dr. BONEA Dorina
6. Conf. dr. CICHI Mihai
7. Conf. dr. COLĂ Mugurel
8. Conf. dr. CONSTANTINESCU Emilia
9. Conf. dr. IANCU Paula
10. Conf. dr. MATEI Gheorghe
11. Conf. dr. NEȚOIU Constantin
12. Conf. dr. NICULESCU Mariana
13. Conf. dr. OLARU Liviu
14. Conf. dr. SĂVESCU Petre
15. Conf. dr. SOARE Rodica
16. Conf. dr. VLADU Marius
17. Sef lucrări dr. BERCEA Iulian
18. Sef lucrări dr. BONCIU Elena
19. Sef lucrări dr. CIOBANU Andi
20. Sef lucrări dr. COJOACĂ Florin
21. Sef lucrări dr. COLĂ Florica
22. Sef lucrări dr. DOBRE Marian
23. Sef lucrări dr. OSICEANU Marin
24. Sef lucrări dr. PĂNIȚĂ Ovidiu
25. Sef lucrări dr. SĂRARU Alexandru