"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

Oferta Educationala

PERIOADĂ ÎNSCRIERI: 10-20 IULIE 2017 / Program înscrieri: Luni-Vineri 8,00-15,00; Sâmbătă-Duminică: 9,00-13,00

Se va organiza concurs de admitere în perioada 06-17 SEPTEMBRIE 2017 în limita locurilor rămase disponibile/ Program înscrieri: Luni-Vineri: 8,00-15,00; Sâmbătă-Duminică: 9,00-13,00


(!) Inexistenta


CRITERII DE ADMITERE: MEDIA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 100%

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 1. Nota la Bacalaureat la Limba si literatura romana – proba scrisa
 2. Nota la Bacalureat la Proba obligatorie a profilului – proba scrisa


21 IULIE – Afișare rezultate; 24-26 IULIE confirmare locuri.

TAXA DE INSCRIERE: 100 Ron
TAXA DE SCOLARIZARE: 2500 ron (ZI) și 3000 ron (I.F.R.) (Platibilă in 4 rate)
 • Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă în original sau adeverinţă de absolvire pentru promoţia 2017;
 • Certificat de naştere şi căsătorie (după caz) – copie xerox;
 • Copie xerox act de identitate;
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie;
 • 2 (două) fotografii – tip buletin;
 • un dosar mapă;
 • 30 coli xerox;
 • Chitanţă pentru taxa de înscriere şi fişă de înscriere (de la Comisia de admitere);
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist însoţită de situaţia şcolară pentru studenţii înscrişi la a doua specializare (cu specificația BUGET sau TAXĂ);
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta precum şi diploma de absolvire pentru studenţii de colegiu care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizată.
SPECIALIZARE BUGET TAXA IFR
AGRONOMIE
Agricultură 52 48 75
Montanologie 27 33 -
INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare 30 20 -
INGINERIE GEODEZICĂ
Măsurători Terestre şi Cadastru 27 23 -
SILVICULTURĂ
Silvicultură 26 24