"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

Oferta Educatională Master 2017

06-17 Septembrie 2017 – înscrierea candidaților; 18 Septembrie – Afișare rezultate; 18-20 Septembrie – confirmare locuri
1. Media examenului de licenţă 50%.

2. Media anilor de studii 50%.

Criterii de departajare

1. Nota la proba 1 a examenului de licență (nota la proba scrisă).

2. Nota la proba 2 a examenului de licență (nota la proiectul de diplomă).

21 Iulie

TAXA DE INSCRIERE: 100 Ron
TAXA DE SCOLARIZARE: 2500 ron (Platibila in 4 rate)
  • Diploma de licență, diploma de bacalaureat şi suplimentul la diploma de licență în original sau adeverință de absolvire pentru promoția 2017;
  • Certificat de naştere şi căsătorie (după caz) – copie legalizată;
  • Copie xerox act de identitate;
  • Adeverinţă medicală de la medicul de familie;
  • 2 (două) fotografii – tip buletin;
  • un dosar mapă;
  • 30 coli xerox;
  • Chitanţă pentru taxa de înscriere sau acte doveditoare pentru scutirea de plată a taxei de înscriere;
  • Fişa de înscriere de la Comisia de admitere.

SPECIALIZARE BUGET + TAXA
Protectia Mediului in Agricultura – buget* + 10 taxă
Management in Agroturism si Calitatea Produselor Agroalimentare – buget* + 16 taxă
Consultanta si Management in Agricultura – buget* + 7 taxă

În perioada 18-20 SEPTEMBRIE se vor confirma locurile (prin plata taxei de înmatriculare) și se vor încheia contractele individuale de studii.

Repartizarea pe specializări se va face imediat după admitere, conform opțiunilor fiecărui candidat.